Ochrana osobních údajů

Když používáte webové stránky Ellitdreams.cz, svěřujete nám své údaje. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme informace od Vás, v případě, že se zaregistrujete na našich stránkách a nebo vyplníte formulář.

Při objednávce nebo registraci na našich stránkách, v případě potřeby, můžete být vyzváni k zadání: Vašeho jména, e-mailové adresy, fakturačních údajů, poštovní adresy nebo telefonního čísla.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity v oprávněném zájmu pro:

  • Vyřízení objednávky/ poptávky a dodání zboží či služeb
  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného obsahu reklamního sdělení
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a potřeby jejich podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu nebo poštou

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

V některých případech máte možnost zkontrolovat a opravit své osobní údaje, které jste poskytli na našich internetových stránkách. Můžete to provést na stránce, na které jste informace zadali. Vyplněním formuláře Kontaktujte nás můžete kdykoli požádat o kontrolu a opravu svých osobních údajů, které jsme získali prostřednictvím našich stránek, nebo nás požádat, abychom je přestali používat. Před poskytnutím přístupu k osobním údajům si ověříme vaši identitu. Můžete nám oznámit změny své poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy a pomoci nám tak zachovat přesné údaje.